Pracovníci

FILANO tým

 

Dr. Ing. Pavel Honzátko vedoucí vědeckého týmu
+420 266 773 431
Dr. Ing. Ivan Kašík vedoucí vědecký pracovník
+420 220 922 391
Ing. Vlastimil Matějec, CSc. vedoucí vědecký pracovník
+420 266 773 511
Ing. Pavel Peterka, Ph.D. vedoucí vědecký pracovník
+420 266 773 527
Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. vedoucí vědecký pracovník
+420 266 773 409
RNDr. Vladimír Kuzmiak, CSc. vedoucí vědecký pracovník
+420 266 773 445
Ing. Jan Mrázek, Ph.D.
vědecký pracovník mrazek@ufe.cz +420 266 773 559
Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D. vědecký pracovník
+420 220 922 391
Ing. Jan Aubrecht, Ph.D. postdoktorand aubrechtj@ufe.cz
+420 220 922 391
Ashwin Kumar Myakalwar, Ph.D. postdoktorand kumar@ufe.cz +420 266 773 478
Ing. Filip Todorov, Ph.D. postdoktorand
+420 266 773 527
Ing. Ivo Bartoň doktorand
+420 266 773 476
Ing. Yauhen Baravets doktorand
+420 266 773 528
Ing. Jakub Cajzl doktorand
+420 266 773 528
Ing. Michal Kamrádek doktorand kamradek@ufe.cz +420 266 773 558
Ing. Martin Vaněk doktorand
+420 266 773 505
Ing. Ondřej Moravec, Ph.D. odborný pracovník moravec@ufe.cz +420 266 773 514
Ing. Jitka Pedlíková odborný pracovník
+420 266 773 476
Ing. Soňa Vytykáčová odborný pracovník vytykacova@ufe.cz
+420 220 922 391

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882