For scientists

Ředitel ústavu

Rada Ústavu fotoniky a elektroniky, AV ČR, v. v. i. (ÚFE) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

 • významné vědecké výsledky v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti ÚFE,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • morální bezúhonnost,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v oboru technických nebo přírodních věd,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti jsou výhodou,
 • svéprávnost1),
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

 

Předpokládané funkční období: od 1. června 2017 do 31. května 2022

 

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).

1) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

 

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

 

Přihlášky musejí být doručeny na sekretariát ÚFE, Chaberská 57, 182 51 Praha 8 nejpozději do dne 3.3.2017 do 16 hodin.

 

Obálku označte nápisem Výběrové řízení.

 

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

Institute of Photonics and Electronics CAS organized seminar 3BIO: Biophotonics and Bioelectronics for Biomedicine on Friday Nov 25, 2016.
Jiří Homola has been elected to the Photonics21 Board of Stakeholders. Photonics21 is the European Technology Platform, which represents the photonics community of industry and research organizations and develops a common photonics strategy for future research and innovation in Europe.
Urban mobility, CO2 capture and storage, integrated photonics and smart systems for personalized health-care were the four themes of interdisciplinary symposium EU-US Frontiers of Engineering that was hold from 17 to 19 October 2016 at Aalto University near Helsinki, Finland. About 60 outstanding engineers from Europe and the USA around the age of 30-45 years were selected to attend the symposium. The photonics session was co-chaired by Pavel Peterka from the Institute of Photonics and Electronics of the Czech Academy of Sciences.
Physicist Marek Piliarik of IPE succeeded in the prestigious ERC CZ program which supports research, experimental development and innovation and received a grant of over CZK 40 million.
The main attraction of the International Training School on "Fibre Lasers and Fibre Optic Technology" were the lectures given by the leading European experts from both academia and industry, as well as by the "hands-on" laboratory exercises, during which they participated in the preparation of optical fibres or fibre lasers build-up.
Seminar/networking event 3BIO: Biophotonics and Bioelectronics for Biomedicine organized under the AV21 strategy will take place on November 25th, 2016. Registration deadline is October 31, 2016. Do not hesitate!
The first group seminar of Nano Optics will introduce new and prospective postdoctoral fellows and students at the Institute of Photonics and Electronics as well as the research focus of the Nano Optics group.
Come see inside our laboratories. Do not hesitate and register today, the capacity is limited!
Registration for the International Training School on Fiber Lasers and Optical Fiber Technology has been opened. Register today...

Pages

IPE carries out fundamental and applied research in the scientific fields of photonics, optoelectronics and electronics. In these fields, IPE generates new knowledge and develops new technologies.

Contact us

Data box: m54nucy

IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882