Optické vlákno
Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR si v roce 2019 připomíná 40 let od zahájení výzkumu technologie optických vláken v Česku.

K tématu optiky a optoelektroniky pořádá mezinárodní společnost pro optiku a fotoniku SPIE každý druhý rok sympozium Optics + Optoelectronics, které probíhá v pražském Congress Hotelu Clarion ve Vysočanech ve dnech 1. – 4. dubna. Kromě toho, že specialisté z ÚFE předsedají čtyřem subkofnerencím z 18, připravili letos novinku – specializovaný workshop a následnou exkurzi do laboratoří technologie optických vláken na pražském Suchdole. Významným hostem programu bude Erich Spitz, francouzský fyzik českého původu, který připomene vytažení prvního jednomódového optického vlákna na světě.

Jedním z hlavních témat sympozia SPIE Optics + Optoelectronics jsou vláknové lasery a optická vlákna. Výzkumní pracovníci Ústavu fotoniky a elektroniky proto povedou v rámci sympozia SPIE workshop na téma technologie optických vláken právě s důrazem na vlákna pro lasery. Jak zvýšit účinnost vláknových laserů? Jak generovat nové vlnové délky? Dočkáme se znovuzrození plynových laserů díky laserům s dutými vlákny? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět ve své přednášce Budoucí trendy optických vláken Pavel Honzátko, vedoucí týmu Vláknových laserů a nelineární optiky ÚFE. „Vláknové lasery vynikají vysokou elektro-optickou účinností - dokonce až kolem 50%, vysokým výkonem a kvalitním svazkem, který lze zaostřit na velkou vzdálenost. Proto nacházejí v průmyslu stále širší uplatnění a zkoumá se i jejich využití v oblasti bezpečnosti, např. pro obranu před drony nebo improvizovanými výbušninami. Díky celovláknovému uspořádání, kdy jsou vlákna k sobě spojena sváry, jsou vláknové lasery velmi odolné a takřka bezúdržbové," vyzdvihuje jejich unikátní vlastnosti Pavel Honzátko. 

Schéma tažení optických vláken

Účastnící sympozia SPIE budou mít možnost nahlédnout do laboratoře technologie optických vláken ÚFE. Exkurze ukáže nejmodernější směry výzkumu speciálních optických vláken a také připomene čtyřicetiletou historii od zahájení výzkumu technologie optických vláken v Československu v roce 1979. V současnosti je tato laboratoř v České republice unikátní a patří mezi pouhých několik desítek pracovišť, kde umí připravit speciální optická vlákna pro vláknové lasery s vysokým výkonem. Vyvíjená speciální optická vlákna a vláknová zařízení z ÚFE se využívají v řadě dalších výzkumných pracovišť u nás i ve světě, a také v průmyslu.

Vlnovodný princip světla

Dnes už si skoro ani nepřipouštíme, že optická vlákna byla zpočátku opomíjený vynález, který však později dokázal změnit svět, zejména v oblasti telekomunikací, např. zavedením internetu. Vytažení úplně prvního jednomódového vlákna na světě připomene Erich Spitz, čestný předseda sympozia a dlouholetý ředitel výzkumu ve francouzské firmě Thales. Počátky optických vláken tak nesou českou stopu, protože Erich Spitz pochází z bývalého Československa, odkud v padesátých letech emigroval. Vedl jednu ze dvou laboratoří na světě, ve které se výzkumu optických vláken pro telekomunikace začátkem šedesátých let 20. století její vědci věnovali. Později provedl také první úspěšný pokus pro přenos obrazu jediným mnohamódovým optickým vláknem. Takový systém pro přenos obrazu by přinesl revoluci v endoskopech pro medicínu a nyní patří k velmi aktuálním tématům. Mezi vůdčí světové odborníky v tomto oboru patří také Tomáš Čižmár se svým týmem z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR v Brně. Rovněž jeho přednáška na sympoziu zazní. Další přednášky se zaměří na technologii výroby optických vláken a vláknových součástek.

 

Více informací k SPIE Optics + Optoelectronics 2019:
https://spie.org/conferences-and-exhibitions/optics-and-optoelectronics

 

Více informací k workshopu ÚFE a exkurzi do laboratoří vláknových laserů:
https://spie.org/EOO/special-events/Special-Event

 

Oficiální tisková zpráva ke stažení.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882