16. května 2010 si připomínáme významné výročí – 50 let od okamžiku, kdy Theodor Maiman rozsvítil první laser.

V naší zemi se to podařilo nedlouho poté. Náš ústav byl jedním ze tří prvních pracovišť v tehdejším Československu, kterým se nezávisle na sobě v průběhu několika jarních týdnů 1963 podařilo spustit laser a dosáhli jsme v této oblasti i další významné úspěchy.

Popularizační články k tomuto výročí, zveřejněné zde s laskavým svolením Československého časopisu pro fyziku naleznete na následujících odkazech:

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882