Na workshopu představili účastníci zejména z evropských zemí nové výsledky ve výzkumu ultra slabé emise fotonů z biologických vzorků.

Pracovníci z ÚFE AV ČR (konkrétně Michal Cifra, Michaela Nerudová, Kateřina Červinková) prezentovali výsledky z běžícího projektu GA ČR "Fotonické biosignály: měření a charakterizace", který je řešen společně s kolegy z Katedry Biofyziky, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ukázali jsme například, že různé druhy buněčných kultur emitují optické záření různého spektrálního složení, t.j. jiné barvy, čeho může byt perspektivně využito v biomedicinské diagnostice.

Zahraniční účastníci si druhý den workshopu prohlídli laboratoře výzkumneho týmu Bioelektrodynamiky a poté se pokračovalo v odborních diskuzích.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882