Analýza a optimalizace vlastností fotonických kovových nanostruktur pro informační technologie

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.

Člen: RNDr. Petr Tobiška, Ph.D.

Od: 2009-01-01

Do: 2012-10-05


 

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882