Ve dnech 20.7.-27.7. 2017 tým Optických biosenzorů pořádal 10. ročník mezinárodní letní školy optických chemických senzorů a biosenzorů ASCOS 2017: Biochemical sensors in medicine. ASCOS 2017 se konal s podporou Akademie věd ČR v krásném prosředí Zámeckého hotelu Třešť na Vysočině.

           

Letní škola ASCOS má mnohaletou tradici a koná se pravidelně každé dva roky již od roku 1999. ASCOS představuje vzdělávací platformu v oblasti optických chemických senzorů a biosenzorů, která poskytuje výuku napříč obory, jako jsou fyzika, chemie, biologie a tím doplňuje tradiční univerzitní vzdělávací systém. Vědecky ASCOS navazuje a je provázán s nejvýznamnější evropskou konferencí v oboru optických chemických senzorů a biosenzorů - Europt(r)ode.

           

           

Letní školy ASCOS 2017 se zúčastnilo 51 mladých vědeckých pracovníků a studentů z 11 různých zemí. V rámci ASCOS 2017 proběhlo 18 přednášek prezentovaných mezinárodně uznávanými experty v oboru. Kromě přednášek studenti pracovali v malých skupinách na řešení konkrétních bioanalytických problémů, což jim umožňilo aplikovat nově nabyté vědomosti a získat zkušenosti v práci v mezinárodním multidisciplinárním vědeckém týmu. Po celou dobu práce na projektech studenti svůj postup a dotazy mohli konzultovat s přednášejícími, kteří byli přítomni po celou dobu konání letní školy. Na závěr letní školy studenti svá řešení prezentovali formou ústní prezentace.

           

Kromě přednášek a skupinových prací na projektech měli studenti i vyučující příležitost pro společné sportovní a kulturní vyžití. Například na kolech zamířili to nedaleké Telče, kde je navíc čekala komentovaná prohlídka historického zámku. Poprvé v historii ASCOS se konala i noční šifrovací hra.

           

Vítězem souteže studenstkých projektů se stala skupina Mgr. Ivany Víšové z oddělení Optických biosenzorů, ŪFE. Ivana zároveň byla členem družstva, které v noční šifrovací hře skončilo na třetím místě. Gratulujeme!
Jako druhá se ve studentských projektech umístila skupina Ing. Kristýny Holanové z oddělení Nanooptiky, ŪFE. Také gratulujeme!
           

 

                                                                                

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882