Balistická elektronová emisní mikroskopie a spektroskopie kvantových InAs teček připravených různými technologiemi

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Jan Vaniš , Ph.D.

Od: 2011

Do: 2013


Popis projektu: Pomocí balistické elektronové emisní mikroskopie a spektroskopie jsou studovány samouspořádané InAs kvantové tečky v GaAs vložené mezi GaAlAs bariery. Na samouspořádaných kvantových tečkách s rozměrově shodnou základnou připravených různou technologií jsou srovnávány spektroskopické charakteristiky. Měření jsou realizována na kvantových tečkách rostených technikou epitaxe z molekulárních svazků (MBE) a epitaxí z organokovových sloučenin (MOVPE).

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882