Benefit 7 - Rozvoj výzkumného týmu BIO-OPT-XUV na FBMI ČVUT

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Ing. Vlastimil Matějec, CSc.

Koordinátor: Prof. Ing. M. Vrbová, CSc.

Člen: Ing. Ondřej Podrazký, Ph.D.

Od: 2011-01-01

Do: 2014-06-30


Cílem projektu je posílení výzkumného týmu na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI), zabývajícího se interakcí optického (OPT) a extrémního ultrafialového záření (XUV) s biologickými (BIO) objekty. Úkolem projektu řešeném na ÚFE je vytvoření skupiny dvou akademických pracovníků ústavu a studentů Mgr. a PhD. studia, FBMI, kteří tak budou moci profitovat z využívání speciálních optických vláken připravených v ústavu pro optické vláknové sensory a biosenzory. Detekční vlastnosti těchto vláknových prvků budou, zejména v první fázi projektu, charakterizovány v laboratořích ÚFE a postupně I v nově vybudováné laboratoře na pracovišti FBMI.

V rámci řešení projektu byly v ÚFE zajištěny odborné exkurze a laboratorní praktika studentů FBMI, byly presentovány přednášky zaměřené na tématiku optických chemických senzorů a biosenzorů pro medicinu. Na ústavu byla vypracována diplová práce ing. J. Zajíce “Detekce pH s vláknově optickými sondami”, která využila detekční vláknové prvky tvaru U (viz Obr. 1) z ÚFE. Tyto prvky byly připraveny ohybem křemenných vláken (0,2-0,4 mm) a byly pokryty sol-gel metodou pórézní vrstvou zachycující pH indicator metylčerveň a připravené v ÚFE.

                  Foto připraveného detekčního U prvku; průměr ohybu 2 mm,ohyb fixován ve skleněné trubiččceFoto připraveného detekčního U prvku; průměr ohybu 2 mm,ohyb fixován ve skleněné trubiččce

Obr. 1 Foto připraveného detekčního U prvku; průměr ohybu 2 mm,ohyb fixován ve skleněné trubiččce

U připravených prvků byly kalibrací určeny detekční citlivosti 0,1-0,3 dB/pH jednotku v rozmezí pH 4,2-6,8. S vybraným detekčním prvkem bylo měřeno pH slin zdravého pacienta, které mělo hodnotu asi 7

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882