Biolaboratoř

Příprava a charakterizace biologických a chemických vzorků.

Vybavení:

Bioreactor (Sartorius Biostat A plus)

Home-built automatic 5 channel mixing device for scanning of chemical parameter space

CO2 incubator (ESCO, CCL-170V-V)

Incubator shaker (YIAER , LM-420D)

Temperature adjustable shaker (Bioer, MB-102)

Refrigerated centrifuge (Heraeus Biofuge Stratos)

Centrifuge with swinging bucket rotor (LW Scientific, 800-726-7345 CXR)

Coulter Counter (Beckman Coulter Z2)

Microscope (Olympus BX50)

Water Bath (Bioer)

Ultrasonic cleaner with heating (UltrasonicCleaner, CD-4830)

pH meter (EZDO, PL-600)

Conductivity meter (ThermoScientific, Orion)

CO2 meter (Lutron, GCH-2018)

Laboratory balance (BEL Engineering, ES2002)

Magnetic stirrer with heating (Banta, MS300)

Micromanipulator and microinjector for handling cells (Sutter Instrument, MP85-1059, BRI-2013)

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882