Biosenzory s povrchovými plasmony a proteinové čipy pro lékařskou diagnostiku

Poskytovatel: Grantová agentura Akademie věd ČR

Řešitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Spoluřešitel: RNDr. Eduard Brynda, CSc.; Doc. Ing. Jan Dyr, DrSc.; MUDr. Pavel Jinoch

Od: 2007-01-01

Do: 2011-12-31


ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882