Braggovská vlákna pro přenos laserového záření ve spektrální oblasti 1900-2300 nm

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: Ing. Vlastimil Matějec, CSc.

Od: 2016-01-01

Do: 2018-12-31


Projekt je obecně zaměřen na výzkum nových struktur Braggovských vláken se vzduchovým jádrem pro přenos laserového záření v oblasti 1900-2300 nm. U vláken s vhodným Braggovský obalem se záření šíří v jádře s malými ztrátami. Cíl projektu bude dosažen teoretickým návrhem struktury vláken a její realizací původní metodikou přípravy vláken zkoumanou v rámci projektu. Metodika využívá sol-gel procesy pro nanášení vícevrstvého Braggovského obalu na vnitřní stěnu substrátové skleněné kapiláry v délkách do deseti metrů. Vrstvy s vysokým indexem lomu budou připravovány z roztoků chalkogenidů a vrstvy s nízkým indexem lomu budou nanášeny z roztoků nanopórézního křemene nebo fluoridu hořečnatého. Pro experimentální testy připravených vláken budou v projektu navrženy sestavy, v nichž bude využit kontinuální tuliový laser s maximálním výstupním výkonem 50 W na 1940 nm. Pro delší vlnové délky do 2300 nm pak budou využívány laboratorně vyvíjené lasery. Projekt přinese nové poznatky o metodách přípravy speciálních optických vláken, metodách jejich charakterizace i vzorky těchto vláken.

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882