Novým předsedou Vědecké rady Akademie věd ČR byl 6. října 2011 zvolen prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Akademie věd ČR

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882