COST - Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Ing. Jiří Kaňka, CSc.

Členi: Ing. Tomáš Martan, Ph.D.; Ing. Pavel Peterka, Ph.D.

Od: 2010-11-15

Do: 2014-11-14


Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj optických vláknových součástek pro laserová zařízení pracujících ve spektrální obalstí v okolí 2 mikrometrů. Na těchto vláknových délkách dochází k poškození sítnice lidského oka až při více než o čtyři řády vyšších intenzitách záření než je tomu u nýní běžně používaných vláknových laserů v okolí 1 mikrometru. Projekt reaguje na rostoucí význam lůaserových zařízení v této tzv. „eye-safe“ oblasti a na očekávanou poptávku klíčových komponent pro tato zařízení. Cílem je realizace a zavedení výroby průmyslových vzorů několika vláknově optických komponent. Jedná se o tyto vláknově optické součástky: slučovač mnohamódového čerpání a jednomódového signálu na vlnové délce 2 mikrometry, vlnový ,multiplexer (1,6/2 mikrometry), širokopásmové vazební členy a odbočnice na vlnové délce 2 mikrometry. Bude prováděn aplikovaný výzkum dalších progresivních součástek pro vlnové délky v okolí 2 mikrometrů.

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882