Difrakční optické prvky pro výkonové vláknové lasery

Řešitel: Dr. Ing. Pavel Honzátko

Poskytovatel: Grantová Agentura ČR

Členové: Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., Ing. Jan Vaniš, Ph.D., Ing. Filip Todorov, Ph.D., Ing. Yauhen Baravets, Ing. Martin Vaněk

Od: 2014-01-01

Do: 2017-12-31


Projekt je zaměřený na výzkum difrakčních optických prvků vhodných pro široce přeladitelné výkonové vláknové lasery. Výkonové vláknové lasery jsou velmi žádané průmyslem kvůli vysokému průměrnému výkonu a excelentní kvalitě svazku. Výzkum zaměříme na difrakční prvky vytvářené přímo na čelech vláken technologií odprašování pomocí fokusovaného iontového svazku. Tyto prvky budou sloužit jako antireflexní vrstvy nebo jako výstupní zrcadla laserů. Dále budeme zkoumat vlnově selektivní prvky založené na mělkých rezonančních mřížkách s vytékajícím videm. Difrakční prvky budeme optimalizovat numericky s cílem dosáhnout žádané odrazivosti, polarizačních vlastností a širokopásmovosti v případě konzů vláken či vysoké difrakční účinnosti, vysoké vlnové selektivitya potlačení nežádoucích difrakčních řádů v případě vlnově selektivních prvků. Prvky budeme experimentálně testovat v široce přeladitelných výkonových thuliem dopovaných vláknových laserech, pracujících v pásmu 2000 nm s cílem zvýšit kvalitu laserových rezonátorů.

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882