Dny otevřených dveří ONLINE
Kde se bere přesný čas, jaký je život viděný nano-optikou či jak vypadá nanosvět? Pojďte na virtuální exkurzi do prvních 3 výzkumných týmů.

Letos se s našimi návštěvníky bohužel nemůžeme potkat v našich laboratořích, proto se jim je pokusíme zpřístupnit alespoň virtuálně.

 

KDE SE BERE PŘESNÝ ČAS

Během této exkurze zveme návštěvníky do Laboratoře Státního etalonu času a fekvence, kde se obvykle dozvídají, jak vytváříme přesný čas v ČR a jak porovnáváme čas atomových hodin na velkou vzdálenost pomocí satelitních navigačních systémů, jako jsou GPS, GLONASS, Galileo nebo BeiDou.

Tato laboratoř totiž zajišťuje provoz Státního etalonu času a frekvence, tj. vytváří fyzickou aproximaci jednotky času, sekundy, a realizuje národní časovou stupnici UTC(TP), která se podílí na vytváření světového koordinovaného času UTC ve spolupráci s Mezinárodním úřadem pro váhy a míry (BIPM). Laboratoř zajišťuje také metrologickou návaznost na Státní etalon a poskytuje služby (kalibrace, expertní činnost) na nejvyšší metrologické úrovni v ČR pro potřeby průmyslu a dalších subjektů, např. kalibračních laboratoří.

 

Virtuální prohlídka

Do laboratoře Státního etalonu času a frekvence můžete nahlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky.

Virtuální prohlídka laboratoří ÚFE

 

ŽIVOT VIDĚNÝ NANO-OPTIKOU

Mikroskopie je kolébkou moderní vědy po staletí odhalující tajemství života. Hluboko v buňkách se život řídí komplikovaným pohybem jednotlivých molekul. Teprve v posledních letech dosáhla mikroskopie schopnosti takto detailní pohyby pozorovat. Během této exkurze návštěvníkům obvykle ukazujeme, jak se toto děje. 

Výzkum týmu Nano-optiky se zaměřuje na získávání nových poznatků o interakci světla s hmotou na nanoskopické úrovni pod hranicí difrakčního limitu světla a vývoji nových experimentálních metod k řešení aktuálních otázek v biologii, biofyzice a chemii. K tomu využíváme celou řadu experimentálních metod, převážně zaměřených na analýzu jednotlivých nanočástic nebo molekul. V našich laboratořích využíváme optickou mikroskopii, laserovou spektroskopii, kvantovou optiku, optiku blízkého pole a plazmoniku a kombinujeme měřící technologie s moderními chemickými a bioanalytickými metodami a biotechnologiemi.

Virtuální prohlídka

Do laboratoří výzkumného týmu můžete nahlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky.
Projít si můžete laboratoř nanoskopie.

Virtuální prohlídka laboratoří ÚFE

 

VÝLET DO NANOSVĚTA

Při výrobě elektroniky je v dnešní době kladen velký důraz na minimální velikost použitých součástek. Např. chytrý telefon jich ve svém procesoru obsahuje více než 12 miliard. Jak musí být asi veliké, aby se tam vešly? Ve výzkumném týmu Příprava a charakterizace nanomateriálů zkoumáme polovodičové nanostruktury, které se při výrobě elektronických součástek využívají. Během této exkurze návštěvníkům obvykle ukazujeme, jakými způsoby jsme schopni vytvářet nanoobjekty, jak s nimi dokážeme manipulovat a jak je dokážeme analyzovat.

Tento výzkumný tým se zaměřuje na studium elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů vyvolané dopadem fotonů, iontů, elektronů a adsorpcí plynů za účelem jejich využití pro senzorické aplikace, jako zdrojů světelného záření a pro vylepšení nanodiagnostických schopností analytických metod.

Virtuální prohlídka

Do laboratoří výzkumného týmu můžete nahlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky.
Projít si můžete laboratoř elektronové a iontové mikroskopie a spektroskopie a laboratoř fotoluminiscenční spektroskopie.

Virtuální prohlídka laboratoří ÚFE

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882