Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR přivítal během listopadových Dnů otevřených dveří okolo 500 návštěvníků. Ti mohli během exkurzí nahlédnout do sedmi výzkumných pracovišť zaměřených na různé oblasti výzkumu.

Byla to laboratoř státního etalonu času a frekvence, vláknových laserů a zesilovačů, přípravy a charakterizace nanomateriálů, bioelektrodynamiky, nano-optiky, to vše v hlavní budově v Kobylisích. Na detašovaném pracovišti v Suchdole byla otevřena návštěvníkům laboratoř optických vláken a vláknových laserů.

Na všech ukázkových pracovištích měli návštěvníci možnost seznámit se s prací vědců, prohlédnout si vybavení, či být svědkem ukázkového vědeckého experimentu. Na přednáškách a exkurzích se účastníci dozvěděli např. kolik nanočástic se vejde na špičku lidského vlasu, že první komerční elektronový mikroskop na území České republiky byl vyroben v roce 1951 nebo že přesný čas v České republice řídí autonomní hodiny. Na suchdolském pracovišti si dokonce mohli vyzkoušet, jak se z tažičky vytáhne optické vlákno. Nejobsáhlejší věkovou skupinou, která tvořila 90% návštěvníků, byli tradičně studenti středních škol, na své si však přišli také dospělí a děti mladšího školního věku. 

Dny otevřených dveří 2018  Dny otevřených dveří 2018  Dny otevřených dveří 2018

V rámci Dnů otevřených dveří měli návštěvníci možnost zúčastnit se soutěže o ceny. První cenu – Den s vědcem vyhrál Matyáš Černý, který se rozhodl strávit jeden den s výzkumným týmem zaměřujícím se na studium elektronických a optických jevů na povrchu a rozhraní nanomateriálů. Druhou a třetí cenu – triko a upomínkové předměty získal Matyáš Fuksa a Ondřej Havelka. Všem výhercům velice gratulujeme!

Dny otevřených dveří probíhaly ve dnech 8. - 9. listopadu 2018 v rámci každoroční popularizační akce Týden vědy a techniky, který pořádá Akademie věd České republiky. Budeme se na vás těšit v našich laboratořích opět příští rok!

Fotogalerie

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882