V rámci 8. ročníku soutěže Česká hlava byla udělena cena INVENCE, Kapsch a.s. vedoucímu sekce fotoniky ÚFE doc. Ing. Jiřímu Homolovi, CSc., DSc.

VÍTĚZNÍ LAUREÁTI  8. ročníku soutěže Česká hlava 2009

NÁRODNÍ CENA VLÁDY  ČESKÁ HLAVA

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Za: Celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie

 

INVENCE, cena Kapsch a.s.

Doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Za práci: Výzkum a vývoj nových originálních optických biosenzorů pro studium molekulárních interakcí a rychlou citlivou detekci chem. a biologických látek

 

PATRIA, cena Unipetrolu a.s.

Prof. Jan Klein, DhD.

Hostující profesor na  Pensylvánské státní univerzitě (USAZa práci: Moderní imunogenetika

Za: Mimořádné výsledky výzkumu v oblasti moderní imunogenetiky

 

INDUSTRIE, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Ing. Vladimír Moravec, MBA

C.C. Novasoft, a.s

Za práci: Unikátní softwarové řešení "NovaVoice®" 

 

CENA PŘEDSEDY RADY PRO VÝZKUM A VÝVOJ A INOVACE:

RNDr. Jiří Grygar CSc.

Za: propagaci a popularizaci výzkumu a vývoje


DOCTORANDUS

MUDr. et MDDr. Jiří Šedý

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i - Neurověda na 2.LF UK

Za: Dosažené výsledky při studiu terapeutických možností u poranění míchy

 

GAUDEAMUS, cena Poštovní spořitelny

Milan Hanuš

Absolvent  magisterského programu aplikovaných věd   na Západočeské univerzitě v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Za práci: Numerický model neutronového transportu (Numerical Modeling of Neutron Transport)

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882