Doktorand / postdoktorand - Numerické modelování aktivních optických vláken

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 57, 18251 Praha, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand do vědeckého týmu Vláknové lasery a nelineární optika.

Náplň práce:

  • Numerické modelování a optimalizace návrhu optických vláken, zejména vláken dopovaných prvky vzácných zemin pro vláknové lasery.
  • Vývoj vlastních numerických modelů, rozvíjení existujících numerických nástrojů vyvinutých v ÚFE, ověřování shody s komerčními numerickými modely (RP Fiber Power, COMSOL Multiphysics). 
  • Experimentální výzkum nových typů optických vláken za účelem ověřování numerických modelů.

Požadavky:

  • Doktorské (PhD) vzdělání v oboru fyzikální elektronika, matematická fyzika, laserová fyzika, optika, softwarové inženýrství, či souvisejících oborech
  • Dobrá znalost vláknové a vlnovodné optiky, laserů, fotoniky
  • Zkušenosti z oblasti teoretických výpočtů a numerických simulací fotonických struktur
  • Dobrá publikační aktivita

Nabízíme:

  • Zajímavou práci ve špičkovém mezinárodním vědeckém týmu
  • Práce v multidisciplinárním výzkumném týmu
  • Skvělá výzkumná infrastruktura

Další informace:
Předpokládá se pracovní smlouva na jeden rok s možností prodloužení.


Přihlášky s motivačním dopisem, životopisem, doporučující dopisy a seznam odborných publikací zasílejte e-mailem na adresu petrlova@ufe.cz. V hlavičce e-mailu uveďte prosím Postdoc-UFE-F2.


Pozice bude otevřená do jejího naplnění.

 

Odpovědí na tento inzerát poskytujete Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, se sídlem Chaberská 57 Praha 8, své osobní údaje za účelem výběrového řízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu, po kterou probíhá výběrové řízení, a dále po dobu maximálně 6 měsíců ode dne ukončení výběrového řízení z důvodu oprávněného zájmu správce k prokázání řádného průběhu výběrového řízení a zhodnocení výsledků výběrového řízení. Po tuto dobu mohou být osobní údaje uložené na datovém úložišti ústavu a dále na datovém úložišti patřícímu společnosti Microsoft Corp. s vyhrazeným přístupem.  Po uplynutí výše uvedené doby budou Vámi poskytnuté osobní údaje trvale vymazány.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882