Elektroforetická depozice nanostrukturovaných vrstev ZnO a jejich využití při detekci nebezpečných plynů

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Mgr. Roman Yatskiv, Ph.D.

Členi: Ing. Jan Grym, Ph.D., María Verde Lozano, Ph.D.; doc. Petar Gladkov, Ph.D.; RNDr. Jan Lorinčík, CSc, Ing. Marie Hamplová

Od: 2014-01-01

Do: 2016-04-30


Studium nanostrukturovaných vrstev ZnO připravených metodou elektroforetické depozice nanočástic ZnO a jejich uplatnění při detekci nebezpečných plynů.

(a) Schématický diagram heteropřechodu  grafit/nanotyčinky (NT) ZnO; (b) SEM snímek nukleací vrstvy pro růst NT ZnO připravené elektroforetickou depozici ZnO nanočástic; (c) SEM snímek NT ZnO; (d) ) I-V charakteristiky přechodu grafit/NT ZnO; (e) časová závislost proudu přechodu grafit/NT ZnO při expozici vodíkem.

 

Publikace:

  1. Yatskiv R, Grym J, Gladkov P, et al. Room temperature hydrogen sensing with the graphite/ZnO nanorod junctions decorated with Pt nanoparticles. Solid State Electron. 2016;116:124-129.
  2. Yatskiv R, Verde M, Grym J. ZnO-based gas sensors prepared by EPD and hydrothermal growth. Key Engineering Materials. Vol 654; 2015: 94-98.
  3. R. Yatskiv, J. Grym, Luminescence properties of hydrothermally grown ZnO nanorods, Superlattices and Microstructures 2016;99:214-220.
  4. Yatskiv R, Brus VV, Verde M, Grym J, Gladkov P. Electrical and optical properties of graphite/ZnO nanorods heterojunctions. Carbon. Oct 2014;77:1011-101.
  5. Yatskiv R, Grym J, Verde M. Graphite/ZnO nanorods junction for ultraviolet photodetectors. Solid State Electron. Mar 2015;105:70-73.
  6. O. Černohorský, J,Gry, R Yatskiv, V.H. Pham, J. H. Dickerson, Insight into Nanoparticle Charging Mechanism in Nonpolar Solvents to Control the Formation of Pt Nanoparticle Monolayers by Electrophoretic Deposition. ACS Applied Materials & Interfaces 2016;8(30):19680-19690.
  7. Grym J, Yatskiv R, Cernohorský O, et al. Electrophoretic deposition of metal nanoparticle monolayers from nonpolar solvents for hydrogen sensing. Key Engineering Materials. Vol 654; 2015: 213-217.
  8. Yatskiv R, Grym J. Well-aligned ZnO nanorods grown directly on GaN substrates for optoelectronic applications. NEMS, 2016 IEEE; 1-4 Apr. 2016
  9. Yatskiv R, Grym J. Influence of H2O2 treatment on morphological and photoluminescence properties of hydrothermally grown ZnO nanorods. Paper presented at: NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Conference Proceedings, 2015
  10. Yatskiv R, Grym J. The effect of surface morphology of ZnO nanorods on the sensing response of graphite/ZnO nanorod junctions. SENSORS, 2015 IEEE; 1-4 Nov. 2015, 2015.

Více informací:

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LD14111

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882