FOGS - Fibre Optic Gas Sensing

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Ing. Zdeněk Švitorka

Spoluřešitel: Ing. Tomáš Martan, Ph.D.

Od: 2011-01-01

Do: 2014-12-31


International project (participants: Czech Republic, Germany, Great Britain) is focused on evelopment of a miniaturized integrated sensor system which will be applied for CO2 detection. The sensor is based onn fibre optic and/or planar components built in fully portable system. The miniaturized sensor system will be controlled and data will be evaluated by a PC.

The goal of the part of the project solved in UFE (Institute of Photonic and Electronics AS CR) is development of optical-chemical transducers working on absorption principles, finding suitable matrix for optical-chemical transducers and immobilization of transducers on transparent optical surface.

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882