Doprava ve městě, problém CO2, fotonika a „smart“ zdravotní péče byla čtyři témata mezioborového sympózia US-EU Frontiers of Engineering, které se konalo 17.-19. října 2016 na Aalto univerzitě nedaleko Helsinek ve Finsku. Účastnilo se ho na 60 vybraných vynikajících inženýrů z Evropy a USA zhruba ve věku od 30 do 45 let. Fotonickou sekci měl za evropskou stranu na starosti Pavel Peterka z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR.

Sympozium se uskutečňuje dvakrát za tři roky a v pořádání se střídají USA a Evropská unie. Tato událost má za cíl usnadňovat mezinárodní a mezioborovou spolupráci v oblasti výzkumu, podpořit přenos nových technologií a přístupů v rámci odlišných technických oborů a stimulovat vytváření transatlantické sítě špičkových inženýrů.

Sympozium pořádá americká Národní inženýrská akademie (NAE, National Academy of Engineering) ve spolupráci s Evropskou radou akademií aplikovaných věd, technologií a inženýrství (EuroCASE, European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies, and Engineering). Agilními účastníky byli i prezident NAE, Prof. C. Daniel Mote, Jr. a generální tajemník EuroCASE, Dr. Jacques Lukasik. Dan Mote zdůraznil, že úlohou NAE je především být poradním orgánem, pomáhat vytvářet politiku efektivní národní podpory výzkumu. Místní organizaci zajišťovala Finská technologická akademie.

 

Část účastníků fotonické sekce, zleva: Lynford Goddard z University of Illinois at Urbana Champaign (co-chair sekce), Sasan Fathpour z fotonických laboratoří CREOL University of Central Florida (na tomto pracovišti byl v březnu 2016 na návštěvě místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek), Katia Gallo z Royal Institute of Technology (KTH) ve Stockholmu, Po Dong z Bellových laboratoří v New Jersey, Adrienne Stiff Roberts z Duke University, Keren Bergman z Columbia University a nového centra AIM Photonics, Mircea Guina z Tampere University of Technology ve Finsku, Pavel Peterka z ÚFE v Praze (co-chair sekce) a Dominik Dorosz z Bialystocké Polytechniky.
 
Pavel Peterka o sympoziu: „Kolotoč administrace a výzkumné práce mě nutí držet se ve své úzké specializaci. Poznat nejaktuálnější trendy z několika jiných oborů od tak vynikajících lidí a odborníků bylo inspirativní a vlastně i občerstvující. Nahlédnutí do problému zachycování a zpracování CO2 vede nejen k ponaučení o jeho závažnosti pro Zemi, ale nabízí se i souvislost s fotonikou, protože nejlepší řešení problému CO2 je snížit jeho produkci. Mluví se přitom hlavně o dopravě. Jenže třeba v datových centrech bylo spotřebováno v USA 3 % celkové spotřeby elektřiny. Právě fotonika může zásadně přispět k nižší spotřebě energie datových center. Poučná byla perfektní a pečlivá příprava NAE. V paměti mi utkvěla poslední myšlenka sympozia, týkající se nejdůležitějšího úkolu inženýrů ve zdravotní péči do roku 2050. V té době má být na Zemi přes půl miliardy lidí starších 80-ti let a je nereálné, že by péči o stárnoucí populaci zvládaly přeplněné nemocnice. Úkolem inženýrů je proto umožnit dětem pečovat co nejlépe o rodiče doma s pomocí smart systémů osobní zdravotní péče.“


Jak se zbavit dopravních zácp? To je hlavním úkolem optimalizace dopravy ve městě.  Je dobře známo, že budování stále širších a kapacitnějších městských komunikací může naopak dopravní kongesce zhoršit. Mobilní aplikace přinesly nečekaně rychle revoluci v dopravní optimalizaci a sami řidiči si mohou v reálném čase optimalizovat svoji trasu. Obrovské množství dopravních dat z mobilních sítí umožňuje vytvářet modely dopravy velkých městských oblastí s velice detailním rozlišením a přesnou předpovědí intenzit provozu.

Seznam přednášek a další informace o sympoziu najdete na stránkách NAE zde.
 
 
 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882