FOUVS – Fiber Optic UV detection

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Ing. Zdeněk Švitorka

Spoluřešitel: Ing. Tomáš Martan, Ph.D.

Od: 2013-01-01

Do: 2016-12-31


Mezinárodní projekt (účastníci: Česká republika, Německo, Jižní Korea) je zaměřen na vývoj vláknově optického senzorového systému pro přímou detekci UV záření v prostředí s vysokou teplotou. Senzorový systém bude založen na vláknově optických komponentách a následném elektronickém zpracování a zobrazení měřených dat.
Cílem části projektu řešeného v ÚFE (Ústav fotonické a elektroniky AV ČR, v.v.i.) je příprava vhodných UV transparentních optických vláken odolných vůči vysoké okolní teplotě. Zakončení takových vláken budou dále formována do optimálního tvaru pro detekci v oblasti pásem UV-A, UV-B a UV-C.

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882