Funkcionalizované nanostruktury pro optické biosenzory

Poskytovatel: US Army

Řešitel: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

Od: 2013-09-18

Do: 2014-09-17


Tento project se zabývá výzkumem plasmonických nanostruktur a biomolekulárních funkcionalizací pro optické biosenzory založené na rezonanci povrchových plasmonů (Surface Plasmon Resonance - SPR), povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (Surface-Enhanced Raman Scattering - SERS) a povrchem-zesílené IR absorpční spektroskopie (Surface-Enhanced Infra-Red Absorption - SEIRA). Na tomto projektu se podílí týmy při Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. a Imperial College, London (UK). Nanostruktury připravované na obou pracovištích budou funkcionalizovány českým týmem a charakterizovány různými metodami na obou pracovištích. Funkcionalizované plasmonické nanostruktury budou využity pro konstrukci biosenzorů pro rychlou, citlivou a specifickou detekci vybraných chemických a biologických látek.

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882