Generování, přenos a využití záření ve střední infračervené oblasti

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Ing. Pavel Honzátko, Ph.D.

Členové: Ing. Pavel Peterka, Ph.D., Ing. Filip Todorov, Ph.D., Ing. Yauhen Baravets, Ing. Martin Vaněk

Od: 2014-04-01

Do: 2016-09-30


Cílem projektu je výzkum zdrojů koherentního záření ve střední infračervené oblasti, založených na generování rozdílového kmitočtu v nelineárních krystalech KTP a KTA, distribuce tohoto záření a využití pro spektroskopii plynů. Vylepšíme konstrukci výkonových vláknových laditelných laserů, které budou sloužit jako zdroje výchozích signálů. Upravíme technologii periodického pólování krystalů tak, abychom zvýšili konverzní účinnost z blízké do střední infračervené oblasti. Budeme se zabývat distribucí záření ve střední infračervené oblasti k interakční cele, sběrem prošlého záření a jeho detekcí. Zadaptujeme zdroj záření ve střední infračervené oblasti pro spektroskopii plynů. Vyšleme naše doktorandy na krátké vědecké stáže do vybraných laboratoří a na letní školy organizovaných v rámci Akce COST MP1204.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882