Graf od autorů A.V. Yulin, V. Kuzmiak a S. Eyderman byl vybrán editorem Physical Review A ke zveřejnění v “Kaleidoskopu”.

 

Tento panel je z článku  “Bright cavity solitons in metamaterials with internal resonances”  jehož autory jsou  A.V. Yulin, V. Kuzmiak a S. Eyderman a který byl publikován ve Physical Review A v červnu 2015. Graf zobrazuje časový vývoj maxima absolutní hodnoty elektrického pole světlých ztrátových solitonů ve  Fabry-Perotově rezonátoru, v nichž jsou umístněny  nelineárními rezonátory. Tyto solitonové struktury vykazují nespojitost v plazmonické komponentě polaritonového pole a existují v důsledku multiplicitnímu řešení hustoty plasmonických rezonátorů. Tyto solitony mohou mít dvě výrazně odlišné lokalizační délky, odpovídající  jedno-jádrovým a dvou-jádrovým solitonům. Tento graf byl vybrán editorem Physical Review A ke zveřejnění v “Kaleidoskopu” , který je součástí aktuální webové stránky tohoto časopisu, ukazuje adiabatický útlum dvou-jádrového solitonu, který za jistých počátečních podmínek vykazuje oscilační chování v důsledku vybuzení interního modu solitonu, jehož spectrum je tvořeno párem nenulových vlastních hodnot v pásu zakázaných energií.

Více se můžete dočíst na stránkách Physical Review A zde

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882