Holografická laboratoř

Vybavení:

  • helium-kadmiový laser, vlnová délka 325 nm (model IK3031R-C, Kimmon Koha, Japonsko)
  • helium-neonové lasery, vlnová délka 633 nm, výkon 5 mW (SIOS Mestechnik, Německo)
  • sestava interferometrů pro holografický zápis difrakčních struktur
  • piezoelektrický nano-polohovací stolek (P563, Physik Instrumente, Německo)
  • zařízení pro rotační nanášení tenkých vrstev - spin-coater (G3P-8, Cookson Electronics, USA)

Celkový pohled na laboratoř:

holografická laboratoř

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882