Náš stážista Jan Půček zvítězil v sekci Technika se svým posterem Porézní polovodiče III-V na III. studentské vědecké konferenci Otevřené vědy – Jsem mladý vědec!

Studenti na konferenci přednášeli výsledky své vědecké práce na stážích. Měli pouhých 10 minut na to, aby zaujali a přesvědčili nejen publikum, ale především odborné hodnotitele, kteří měli jejich příspěvek a jeho prezentaci ohodnotit. Většina středoškoláků se svého úkolu zhostila s naprosto profesionální jistotou, přestože museli čelit zvídavým a často záludným otázkám poroty i publika.

V různorodé sekci techniky, kam spadala kromě technických oborů i geologie, zvítězil Jan Půček. Vítězství si odnesl za prezentaci svého posteru s názvem: Porézní polovodiče III-V. Jan Půček navštěvuje 8. ročník víceletého Gymnasia Kladno v Kladně. Stáž Příprava a charakterizace nanomateriálů absolvoval pod vedením lektora Ing. Jan Gryma, Ph.D. na pracovišti Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. v Praze.

Gratulujeme!

 

Více se dočtete na stránkách projektu Otevřená věda
ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882