Jiří Homola, ředitel ÚFE AV ČR, patří mezi 10 nejcitovanějších vědců v České republice. Gratulujeme!

Podle studie uveřejněné v Lidových novinách 21. dubna 2018 patří prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ředitel ÚFE AV ČR, mezi 10 elitních výzkumníků působících v České republice, jejichž práce mají nejvyšší počet citací. Ve studii citovanosti založené na vědecké databázi Scopus je prof. J. Homola nejcitovanějším fyzikem a celkově mu náleží čtvrté místo (za chemiky prof. P. Hobzou a prof. R. Zbořilem a botanikem prof. P. Pyškem). Citovanost publikací představuje jedno z důležitých kritérií hodnocení vědecké práce a odráží kvalitu a aktuálnost vědeckého výzkumu.

Článek naleznete pod odkazem Lidových novin online

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882