Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. dnes obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2014.

Ve středu 27.11. 2014  v 10:00 v budově MŠMT (Karmelitská 8, Praha 1) udělil ministr školství Marcel Chládek Cenu ministra školství mládeže a tělovýchovy za rok 2014. Tato cena se uděluje každoročně za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích dosažených na základě podpory z veřejných financí. Vedle Ceny Milady Paulové a Ceny Františka Běhounka jde o jedno z nejvyšších státních ocenění pracovníků ve vědě a výzkumu v České republice. Cenu za letošní rok získal Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky.

Prof. Homola se zabývá výzkumem optických biosenzorů a v tomto oboru patří ke světové špičce. Široký multidisciplinární přístup a schopnost řešit komplexní výzkumné téma jako jsou optické biosenzory v jeho plné šíři napříč tradičními vědeckými obory činí výzkumný program vedený prof. Homolou mezinárodně unikátním. Prof. Homola publikoval více než 130 odborných prací, které představují významný příspěvek k rozvoji oboru a mají ve vědecké komunitě vysoký ohlas. Například, Web of Science registruje více než 9,000 citací na tyto práce. Prof. Homola je pravidelně zván k vystoupení na vědeckých kongresech a konferencích - jen v posledních deseti letech přednesl více než 50 pozvaných přednášek na mezinárodních konferencích po celém světě. Originální výsledky prof. Homoly chrání 7 patentů a biosenzory vyvinuté jeho týmem používají dnes univerzity a výzkumné instituce nejen v České republice, ale i ve Spojených státech, Evropě a Asii. Za svůj přínos k rozvoji oboru optických biosenzorů obdržel prof. Homola řadu cen - například cenu Premium Academiae udělovanou Akademií věd České republiky, cenu Česká hlava v kategorii Invence nebo mezinárodní cenu Roche Prize for Sensor Technology. Prof. Homola byl rovněž jako jeden z prvních českých vědců jmenován Fellow Member of the International Society for Optical Engineering.

Významné výsledky dosažené prof. Homolou a jeho týmem oceněné dnes Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jsou obsažené v 10 pracích publikovaných v předních odborných časopisech. Tyto publikace představují nové typy biosenzorů založené na optických strukturách s nanoskopickými motivy, na kterých jsou buzeny speciální elektromagnetické vlny, tzv. povrchové plasmony či nové přístupy v senzorové instrumentaci a detekční metodologii i aplikace biosenzorů s povrchovými plasmony pro výzkum biomolekul a jejich interakcí či rychlou a citlivou detekci chemických a biologických látek.

Tým vedený prof. Homolou vyvinul například biosenzory schopné zaznamenat znečištění vody bisfenolem A, což je chemická sloučenina narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí či stanovovat hladiny karcinoembryonického antigenu - biomarkeru rakoviny gastrointestináního traktu - v krevní plazmě pacientů. Očekává se, že tyto výsledky naleznou uplatnění v důležitých oblastech života společnosti, jako jsou lékařská diagnostika, kontrola kvality potravin či monitorování znečištění životního prostředí.

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882