Kalibrace zařízení pro vydávání časových razítek (projekt EUROMET č. 917, nefinancovaný)

Poskytovatel: EURAMET, e.V.

Koordinátor: RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.

Člen: Ing. Alexander Kuna, Ph.D.

Od: 2007-02-01

Do: 2010-12-31


  1. Návrh a realizace kalibračního počítače (CC) synchronizovaného externím signálem 1 pps navázaného na UTC. Počítač poskytuje signál 1 pps pro ověření nejistoty uvedené synchronizace pomocí čítače časových intervalů.
  2. Návrh a realizace počítačového systému, který bude implementovat zařízení pro vydávání časových razítek (TSA).
  3. Experimenty na CC a TSA propojených přímo a pomocí počítačové sítě v různých přístupových bodech. Odhad nejistot.
  4. Testování komerčních TSA v různých přístupových bodech.
  5. Vypracování kalibračního postupu.

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882