Přesný čas je věda - ukázka z komiksu
Kdo vytváří přesný čas v České republice? Laboratoř Státního etalonu času a frekvence ÚFE. Více v rozhovoru s vedoucím laboratoře Alexandrem Kunou a v tematickém komiksu CETTAV.

Státní etalon času a frekvence (SEČF) nejenom vytváří přesný čas, ale podílí se na výpočtu světového koordinovaného času UTC. Laboratoř poskytuje metrologické služby na nejvyšší úrovni. Patří mezi ně distribuce přesného času v internetu, kalibrace sekundárních etalonů času a frekvence a expertní a konzultační činnost v oblasti času a frekvence.

Vědci z laboratoře se zabývají i porovnáváním časových stupnic na velkou vzdálenost s využitím signálů satelitních navigačních systémů. Ve spolupráci s českými průmyslovými firmami vyvinuli přístroj pro porovnávání časových stupnic pomocí satelitních navigačních systémů. A tady začíná náš příběh.

Přesný čas je věda - komiks (autor: CETTAV)

Přesný čas je věda - komiks (autor: CETTAV)

Na otázky Centra transferu technologií (CETTAV) odpovídá Ing. Alexander Kuna, Ph.D., vedoucí vědeckého týmu:

 

Náš komiks začíná zprávou z časopisu Science "Neutrina nejsou rychlejší než světlo", jak byste ji komentoval?

Ano, zpráva uváděla, že neutrina dorazila o několik desítek nanosekund dříve. To nám okamžitě evokovalo nějaký problém s časovou synchronizací. Ono, měřit čas s přesností na nanosekundy na vzdálenost přes 700 km je opravdu oříšek. Postupně se objevovaly další podrobnosti a mj. se k nám donesla zpráva, že německý metrologický institut PTB provedl dílčí rekalibraci právě pomocí cestovního přijímače GTR50. Toho, na jehož vývoji jsme se podíleli.

 

Spolupráce vědců s technologickou firmou DICOM, působí z Vašeho líčení zcela bezkonfliktně. Co bylo důvodem hladkého průběhu?

Spolupráce byla skutečně bezkonfliktní, zejména díky dlouholetým osobním vztahům řešitelů. Nejen profesionalita a odbornost, ale i osobní vazby přispěly k úspěchu.

 

Jaká úskalí má transfer výsledků v oboru, ve kterém pracujete? Je případ přijímačů pro časový transfer ojedinělý nebo lze zobecnit?

V uvedeném oboru jsou hlavním úskalím velmi malý trh, úzká skupina uživatelů, a pro výrobce tím pádem malá sériovost. Přijímač GTR50 se stal úspěšným, protože tehdy zaplnil chybějící místo na trhu, který si na začátku rozdělily dvě firmy – Dicom a polský Piktime, přičemž produkty konkurence byly a jsou výrazně dražší.

 

Spolupracujete na dalším vývoji, zdokonalování přijímačů pro časový transfer nebo se již věnujete něčemu jinému?

S firmami Dicom a MESIT nadále spolupracujeme. Zvolna probíhá další vývoj a inovace, např. implementace nových satelitních navigačních systémů.

 

Autor: Jiří Kavan

Zdroj: CETTAV, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882