Komponenty pro opticky transparentní sítě s vysokou přenosovou rychlostí

Poskytovatel: Grantová agentura Akademie věd ČR

Řešitel: Dr. Ing. Pavel Honzátko

Členi: Ing. Jiří Kaňka, CSc.; Ing. Miroslav Karásek, DrSc.; Aleš Kumpera; Pavel Škoda

Od: 2005-01-01

Do: 2009-12-31


Předpokládáme, že další rozvoj optických sítí se bude ubírat směrem k opticky transparentním (celooptickým) sítím s přepínáním paketů. Opticky transparentní sítě poskytnou spojitou optickou cestu s použitím optických kroskonektů, optických multiplexorů s polu s regenerací optických pulzů v 2R- a 3R-opakovačích. Náš projekt je zaměřen na teoretické studium a experimentální realizaci komponent vhodných pro tyto optické sítě s vysokou přenosovou rychlostí. Hlavním stavebním blokem většiny těchto síťových pr vků je optické hradlo. Máme v úmyslu použít interferometrické uspořádání s polovodičovým zesilovačem v transparentním režimu. S použitím této techniky budeme schopni dosáhnout velké optické šířky pásma a spínat současně několik spektrálních kanálů, což j e vhodné pro systémy se spektrální sběrnicí a s vlnovým multiplexem. Budeme studovat optický demultiplexor, 3R-regenerátor, optickou obnovu hodinových pulzů a optickou paměť spolu s jejím použitím v měřících aplikacích.

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882