Křemenná optická vlákna pro vláknově optickou chemickou detekci v oblasti indexů lomu 1,45 - 1,62

Rok: 2004

Dr. Ing. Ivan Kašík; Ing. Vlastimil Matějec, CSc.; Ing. Miroslav Chomát, CSc.; Ing. Daniela Berková, CSc.; Mgr. Jana Proboštová


Detekce chemických látek pomocí optických vláknových sensorů přináší řadu výhod ve srovnání s jinými typy senzorů a má nabízí velký potenciál pro ochranu životního prostředí a lékařství. Ve vláknově-optických senzorech jsou dnes většinou využívána křemenná vlákna pokrytá polymerem (PCS vlákna). Tato vlákna mají vysokou citlivost ke změnám indexu lomu nebo absorpčního koeficientu v případě, že se index lomu v oblasti kolem jádra blíži indexu lomu křemene (tj. hodnotě 1,457 pro vlnovou délku 633 nm a teplotu 25 °C). S cílem rozšířit možnosti křemenných optických vláken pro chemickou detekci i pro indexy lomu nižší a vyšší než křemen byly v ústavu navrženy a připraveny nové typy vláken [1]-[3]. Tato vlákna zahrnují mnohovidová vlákna s parabolickým invertovaným profilem jádra (IGI vlákna) a vlákna skleněná pokrytá polymerem (PCG vlákna).

IGI a PCG vlákna byla tažena z preforem připravených modifikovanou chemickou depozicí z plynné fáze (MCVD metoda) a leptáním v kapalné fázi nebo z komerčně dostupných tyčinek optických skel (např. F2, Schott) [4]. Typické profily indexu lomu připravovaných preforem jsou znázorněny na obr. 1. Kalibrační křivky na obr. 2 ukazují, že IGI a PCG vlákna umožňují dosáhnou vysokou citlivost detekce pro indexy lomu v okolí jádra v rozmezí 1,45 až 1,62. Tato vlákna tak umožňují využít širší skupinu materiálů vhodných pro přípravu detekčních mebrán nanášených na vlákno a tím zároveň rozšířit počet detekovaných chemických látek, citlivost a selektivitu detekce. IGI vlákna pokrytá polysiloxanovou detekční membranou byla již testována pro detekci toluenu ve vodě v koncentracích 3-5 mg/l [2]. PCG vlákna pokrytá speciálními ormosilovými detekčními membránami jsou v současné době testována pro detekci kyslíku a glukózy ve vodě.

             Profily indexu lomu                       Experimentálně určená citlivost senzorových vláken na změny indexu lomu  

 

  1. F. Bardin, I. Kašík, A. Trouillet, V. Matějec, H. Gagnaire, M. Chomát : “Surface plasmon resonance sensor using an optical fiber with an inverted graded-index profile”, Applied Optics 41, pp. 2514-2520, 2001.
  2. M. Chomát, D. Berková, V. Matějec, I. Kašík, G. Kuncová : “The effect of hydrodynamic conditions on the detection of aqueous solutions of toluene by means of an inverted graded-index fiber”, Sensors & Actuators B90, pp. 151-156, 2003.
  3. I. Kašík, V. Matějec, M. Chomát, M. Hayer, D. Berková, J. Mrázek, J. Skokánková: “Silica-based optical fibres with tailored refractive-index profiles in the region of 1.46-1.52 for evanescent-wave chemical detection”, Proc. 7th Europt(r)ode, Madrid, April 2004, P27, Sensors & Actuators, v tisku.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882