Laboratoř elektrochemických technologií

Elektroforetická depozice (EPD) nanočástic ve stejnosměrném a časově proměnném elektrickém poli.

Generátor funkcí/libovolného průběhu (Agilent 33210A); Osciloskop (Agilent DSO1012A) ; Zesilovač; Vysokonapěťová zdrojová a měřící jednotka (Keithley 237); EPD cela.

DC a AC elektroforetická depozice nanočástic

Čisté prostory pro přípravu nanočástic.

Čisté prostory třídy 10000 s laminárním boxem biohazard KSP12 třída II/typ A2, Biohazard box TopSafe III; Laboratorní sonikátor Hielscher UP100H; Centrifuga Eppendorf 5418.

 

Elektrochemické leptání porézních polovodičových struktur.

Potenciostaty/galvanostaty s rozsahy 30 V/200 mA a 300 V/20 mA.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882