Laboratoř elektronové a iontové mikroskopie a mikroanalýzy

  Charakterizace povrchů metodou rastrovací elektronové mikroskopie, energiově disperzní rentgenové spektroskopie, katodoluminiscence a metodou hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů typu FIB TOF SIMS.

   1. Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN LYRA3 GM v konfiguraci s SE a BSE detektory v komoře, In-beam SE a In-beam BSE detektory v tubusu, zdroj iontů Ga+ typu FIB, systém GIS pro vstřikování 5 plynů, hmotnostní spektrometr typu TOF, dekontaminátor.

    

   Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN LYRA3 GM

    Charakterizace povrchů metodou energiově disperzní rentgenovské spektroskopie a metodou katodoluminiscence

     1. Rastrovací elektronový mikroskop Philips XL30 ESEM v konfiguraci s SE a BSE detektory v komoře, EDX detektorem a katodoluminiscenčním detektorem.
     2. Napařovačka uhlíku Quorum Technologies Q150R E.
     3. Optický mikroskop OLYMPUS BX51 s Nomarskiho kontrastem

      Rastrovací elektronový mikroskop Philips XL30 ESEM v konfiguraci s SE a BSE detektory v komoře, EDX detektorem a katodoluminiscenčním detektorem.  Napařovačka uhlíku Quorum Technologies Q150R E.  Optický mikroskop OLYMPUS BX51 s Nomarskiho kontrastem

      

     ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

     Kontakt

     +420 266 773 400
     ufe@ufe.cz
     Datová schránka: m54nucy
     IČ: 67985882
     DIČ: CZ67985882