Laboratoř fluorescenční spektrometrie

Fluorescenční spektrometrie:

Laboratoř se nachází na detašovaném pracovišti v Suchdole, je součástí Laboratoře optických vláken.

Vybavení: fluorolog

  • detektory: čítač fotonů (250-850 nm), InGas (800-1500 nm), PbS (1000-3000 nm)
  • měření doby života metodou TCSPC excitační zdroje 388, 438 a 782 nm, detekce 250-850 nm

 

 

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882