Laboratoř fotoluminiscenční spektroskopie

Nízkoteplotní fotoluminiscenční spektroskopie umožňuje efektivně zkoumat elektronovou strukturu polovodičových materiálů a struktur.

Mřížkový a fourierovský spektrometr navázané na společný optický He kryostat (uzavřený He chladící systém Sumitomo RDK-408D2,).

V laboratoři lze měřit fotoluminiscenční spektra v širokém teplotním (3.5 - 300 K) a spektrálním rozsahu (0.3 – 9 mikrometrů).

Laboratoř fotoluminiscenční spektroskopieVybavení: 

Mřížkový spektrometr

  • Monochromátor Jobin-Yvon THR 1000 se dvěma detektory
  • PMT s GaAs fotokatodou a ultračistá dusíkem chlazená Ge fotodioda (Edinburg Instruments, EI-L detection system)
  • Umožňuje sbírat spektra v rozsahu 300 až 1700 nm.

Mřížkový spektrometr

FTIR spektrometr

  • Speciálně upravená sestava s FTIR spektrometrem Nicolet 5700 umožňuje sbírat spektra ve spektrálním rozasahu 700-9000 nm (14300-1100 cm-1).

FTIR spektrometr

Pro excitaci jsou k dispozici plynové lasery:

He-Ne laser, HNA 181, Zeiss Jena, excitující vlnová délka 632.8 nm

Ar ion laser Coherent Innova 300, excitující vlnové délky 514.5, 488 a 457.9 nm

He-Cd laser Kimmon IK3552R-G, excitující vlnová délka 325 nm


Polovodičové lasery různých vlnových délek a DPSSL Nd-YAG laser (1064 nm) a SHG verze pracující při 532 nm.

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882