Laboratoř nanoskopie

Mikroskop atomárních sil a korelativní zobrazování rastrovací sondou a optickým mikroskopem.

Vybaveni:

  • AFM systém JPK NanoWizard NanoOptics
  • Olympus IX 73 inverted optical microscope

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882