Laboratoř nelineární vláknové optiky

Vybavení laboratoře:lab nelin vlaknove optiky

  • lasery: Ytterbiový vláknový laser (IPG, 5W na 1060 nm), Nd:YAG (Baasel, 1064 nm), polovodičový přeladitelný laser v pásmu 1440-1610 nm (E-TEK), femtosekundový vláknový laser (IPE, 200 fs, 1560 nm, 40 MHz)
  • zesilovače: výkonové erbiem dopované vláknové zesilovače (Keopsys, INO), polovodičové optické zesilovače (InPhenix, CIP), širokopásmové Ramanovské zesilovače (IPE)
  • měřicí zařízení: 20GSa/s vzorkovací osciloskop (Agilent), 1GSa/s vzorkovací osciloskop (Hewlett Packard), Optický multimetr AQ2140 (ANDO), Optical spectrální analyzátor AQ-6315B (ANDO), Autokorelátor FR-103XL/IR (Femtochrome), 4GHz rf signálový generátor (Agilent)
  • opto-vláknové prvky, například: optická zpožďovací linka, Farradayovská zrcadla, laditelný pásmový filtr, optické modulátory, vláknové děliče, odbočnice a vlnově selektivní (WDM) vazební členy, optické filtry, isolátory, útlumové články, cirkulátory, polarizační děliče svazku, polarizační kontroléry, širokopásmové LED diody, speciální vlákna

Taperovačka optických vláken:

taperovacka

Celkový pohled na laboratoř:

lab

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882