Laditelné aktivní vláknové prvky založené na vláknových mřížkách s dlouhou periodou

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel: RNDr. Radan Slavík, Ph.D., DSc.

Členi: Miroslav Hospodár; Ing. Miroslav Karásek, DrSc.; Ing. David Krčmařík; Ing. Filip Todorov, Ph.D.

Od: 2007-01-01

Do: 2009-12-31


Projekt se zabývá studiem optických vláknových filtrů založených na mřížkách s dlouhou periodou (LPG) vytvořených v aktivních optických vláknech. Optický zisk by měl (v analogii s elektronickými filtry) rozšířit možnosti dosažitelných filtračních (amplitudových a fázových) charakteristik, umožnit ladění těchto filtrů pomocí regulace optického zisku a zvýšit funkčnost díky integraci filtrování a zesílení.Výsledkem projektu by mělo být zmapování možností těchto filtrů v různých disciplínách sahajících od vláknových komunikací přes optické zpracování ultrarychlých signálů a jejich tvarování až k optickému senzování. Vybrané struktury budou realizovány experimentálně a následně testovány

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882