HiLASE Centre Dolní Břežany
Nový projekt LasApp byl představen na mezinárodním workshopu Laser Innovative Technologies, který uspořádal Český optický klastr 5. - 6. června v Dolních Břežanech (Centrum HiLASE a ELI Beamlines).

Projekt LasApp měl výrazné zastoupení na mezinárodním workshopu Laser Innovative Technologies, který uspořádal Český optický klastr v Dolních Břežanech (ve středu 5. června na ELI-Beamlines a ve čtvrtek v centru HiLASE). Sdílení zkušeností a navazování mezinárodních spoluprací bylo také cílem tohoto workshopu, kde byla možnost seznámit se s litevským laserovým ekosystémem a jeho zástupci. Český optický klastr také nedávno podepsal memorandum o spolupráci s evropskou platformou Photonhub. Každý ze čtyř výzkumných záměrů projektu LasApp měl příležitost se představit, z celkových 21 příspěvků jich 6 patřilo právě LasAppu. Jednalo se o následující přednášky: 

  • Space-born Laser Technologies, Martin Divoký, HiLASE Centre Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (CAS)
  • New possibilities of hybrid welding and cladding with Laser-MIG technologies, Libor Mrňa, Institute of Scientific Instruments of the CAS
  • High power fibre lasers for industry and defence, Pavel Honzátko, Institute of Photonics and Electronics, CAS
  • Breakthrough Laser Technologies for Smart Manufacturing, Space and Bio-Tech Applications, Pavel Peterka, Institute of Photonics  and Electronics, CAS
  • Smart Laser Manufacturing, Sunil Pathak & Jan Brajer, HiLASE Centre Institute of Physics of the CAS   
  • Laser Applications in Biotechnology and Biomedicine, Petr Hauschwitz, HiLASE Centre Institute of Physics of the CAS

LasApp na workshopu “Laser Innovative Technologies” Českého optického klastru LasApp na workshopu “Laser Innovative Technologies” Českého optického klastru LasApp na workshopu “Laser Innovative Technologies” Českého optického klastru

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882