Fyzik Marek Piliarik z ÚFE uspěl ve veřejné soutěži podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v prestižním programu ERC CZ a obdržel grant ve výši přes 40 miliónů Kč.

Projekt s názvem „Optické zobrazování dynamiky jednotlivých proteinů“ je jedním ze tří projektů podpořených v letošním kole programu ERC CZ ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Program ERC CZ je zaměřen na podporu projektů tzv. „hraničního výzkumu“ českých, mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků, které uspěly v hodnocení prováděném odbornými panely Evropské rady pro výzkum.

Projekt Marka Piliarika je zaměřen na výzkum unikátních nových metod pozorování proteinů pomocí viditelného světla na úrovni jednotlivých molekul, v reálném čase a potenciálně bez použití molekulárních značek. Pochopení dynamiky proteinů v jejich přirozeném prostředí je klíčem k odhalení jejich biologické funkce a cílí tak zejména na nové objevy v biofyzice a molekulární biologii

„Tento projekt je hlavně obrovskou příležitostí zorganizovat výzkumný program tak, jak ho znám ze svých postdoktorandských stáží. Ta jednodušší část je nápad, který řeší důležitou otázku světové vědy. Ta obtížnější je pak sestavení týmu kumulujícího nadkritické množství poznatků a dovedností, doplněného o přístrojové zázemí, ze kterého vznikne nové poznání. A přesně toto ERC CZ grant umožní“, říká řešitel projektu Marek Piliarik.

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882