Měření a analýza lokálních elektrických oscilací a optické emise biomolekulárních nanostruktur

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Řešitel:  Ing. Michal Cifra, Ph.D.

Od: 2010-01-01

Do: 2012-12-31


Získali jsme nové poznatky z teoretických studií prostorové distribuce oscilujícího elektrického pole v okolí bio-molekulárních nanostruktur – mikrotubulů – s nanometrovou přesností. Ukázali jsme, že buněčné radiofrekvenční elektromagnetické pole generované bio-molekulárními nanostrukturami může být změřeno jen nanotechnologickými metodami.

Vyvinuli jsme nové typy nanoelektrodových senzorů a zesilovacích systémů pro měření lokálního bio-molekulárního radiofrekvenčního elektrického pole na membráně buňky. Dále jsme připravili jednotku pro mikromanipulaci buňky k nanoelektrodám senzoru, který je umístěn pod optickým mikroskopem v elektromagneticky stíněné komoře. Byla také měřena optická emise ze vzorků buněk pomocí fotonásobičového systému pro počítání jednotlivých fotonů.

  1. M. Cifra, J. Z. Fields and A. Farhadi: Electromagnetic cellular interactions.  Progress in Biophysics and Molecular Biology, vol. 105, no. 3, pp. 223-246, 2011, doi:10.1016/j.pbiomolbio.2010.07.003
  2. M. Cifra, J. Pokorný, D. Havelka and O. Kučera: Electric field generated by axial longitudinal vibration modes of microtubule.  BioSystems, vol. 100, pp. 122-131, 2010, doi:10.1016/j.biosystems.2010.02.007
  3. M. Cifra: Electrodynamic eigenmodes in cellular morphology.  BioSystems, vol. 109, no. 3, pp. 356-366, 2012. doi: 10.1016/j.biosystems.2012.06.003

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882