Modelování, návrh a charakterizace mikostruktumích vláken pro optické senzory

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Ing. Jiří Kaňka, CSc.

Od: 2011-03-01

Do: 2014-11-30


Cílem projektu je přispět k Evropské akci COST TD1001 v oblasti nových koncepcí a návrhů optických vláknových senzorů pro bezpečnostní a ochranné aplikace.  Hlavní pozornost je soustředěna na vysoce citlivé optické chemické senzory založené na mřížkách s dlouhou periodou, zapsaných v krystalových fotonických vláknech a pracujících v okolí disperzního bodu obratu fázové křivky mřížky.

 

 

 

 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882