Výzkumný tým NATO SET-ET-113 „Advanced Infrared Laser Component technology"
Hostili jsme setkání technického týmu NATO SET-ET-113 „Advanced Infrared Laser Component technology“.

Ve dnech 28. - 29. května se v ÚFE uskutečnilo pracovní setkání výzkumného týmu NATO SET-ET-113 „Advanced Infrared Laser Component technology“, zaměřeného na výzkum technologie součástek pro laser v infračervené oblasti, zejména v okolí vlnové délky 2 mikrometry a ve střední infračervené oblasti (3 - 10 mikrometrů). Pracovní tým navazuje na práci týmu NATO SET-224 „Coherent Mid-Infrared Fiber Source Technology“ (2015 - 2018), jehož tématem výzkumu byly zejména vláknové lasery a v němž výzkumníci ÚFE rovněž pracovali. 

 

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882