Foto: Pixabay.com
Na ÚFE byly zahájeny projekty dvou výzkumných týmů, které získaly ocenění v rámci soutěže Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO.

Na podzim loňského roku hodnotila Grantová agentura České Republiky návrhy projektů přijatých do soutěže SGA0202000004 – Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO (oficiální zpráva). Do skupiny projektů, jimiž byla poskytnuta podpora, byly vybrány také dva projekty ÚFE: Nové biofotonické nástroje pro studium buněčných procesů a SubTHz chipová zařízení pro řízení proteinových nanopřístrojů. Každý z nich získal finanční podporu padesát milionů korun. Oba odstartovaly v lednu tohoto roku a poběží pět let. 

Cílem projektu Nové biofotonické nástroje pro studium buněčných procesů, jehož řešitelem je Jiří Homola z výzkumného týmu Optické biosenzory, je vyvinout novou generaci biofotonických nástrojů, které umožní studium buněk a buněčných procesů (především buněčnou sekreci a interakce mezi buňkami a biomolekulami) a využít tyto nástroje pro získání nových poznatků o buněčných procesech, které mají vztah k onko-hematologickým onemocněním, jako jsou myelodysplastický syndrom a akutní myeloidní leukemie.

Projekt SubTHz chipová zařízení pro řízení proteinových nanopřístrojů Michala Cifry z výzkumného týmu Bioelektrodynamika si klade za cíl vyvinout pokročilé elektromagnetické nástroje a chipová zařízení umožňující řízení proteinových nanopřístrojů. Vědci předpokládají průlomový dopad na bionanotechnologii, založený na nových možnostech interakce mezi elektromagnetickou vlnou a hmotou na nanoskopické úrovni.

Biochemická laboratoř ÚFE

Foto: Petra Palečková, Tomáš Zakar

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882