Národní ústav pro výzkum rakoviny (projekt EXCELES)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: RNDr. Markéta Bocková, Ph.D.prof. Ing. Jiří Homola, Ph.D., DSc.

Od: 2022-06-01

Do: 2025-12-15


Tento projekt vytváří celorepublikovou síť pracovišť provádějících špičkový výzkum v oblasti onkologie. V rámci projektu se zaměříme na výzkum a vývoj nových plasmonických biosenzorů s cílem získat nové poznatky o biomolekulárních procesech souvisejících se vznikem a rozvojem nádorových onemocnění a nabídnout nové nástroje pro diagnostiku nádorových chorob. Konkrétně se budeme věnovat výzkumu biosenzorů pro charakterizaci polymerních nanoterapeutik; rychlou a citlivou detekci biomarkerů v komplexních biologických vzorcích a pro studium biomolekulárních interakcí souvisejících s nástupem a progresí nádorových onemocnění.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882