21. 5. 2014 proběhla v našem ústavu exkurze určená středoškolským studentům, kteří uvažují o studiu na přírodovědných oborech vysokých škol. Studenti během exkurze navštívili několik laboratoří a měli možnost vyzkoušet i různé přístroje či pokusy.

Náš ústav navštívilo na exkurzi osm studentů různých středních škol v rámci popularizační akce Týden vědy na Jaderce (http://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/). Ta je určena fyzikálně, matematicky, informaticky či chemicky nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na přírodovědných oborech vysokých škol. Hlavní náplní Týdne Vědy na FJFI je seznámení s formou vědecké komunikace, demonstrace vybraných fyzikálních a chemických jevů pro hlubší pochopení teoreticky vykládané látky a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v České republice.

V naší optické laboratoři se studenti dozvěli jak fungují optická vlákna a lasery a viděli několik demonstračních experimentů.  V laboratoři elektrodynamických biosignálů se seznámili se slabými světelnými signály doprovázejícími buněčné procesy a prakticky pozorovali emisi světla ze vzorku brambory. Metody pro výrobu a charakterizaci nanostruktur - elektronová a iontová litografie a mikroskopie - byly představeny v laboratoři nanotechnologií. Na závěr navštívili laboratoř s biosenzory založenými na excitaci povrchových plasmonů. Dozvěděli se taktéž mnoho o jejich aplikacích při měření biologických vzorků.