Nová optická vlákna a jejich spektroskopie pro vláknové lasery pracující ve spektrální oblasti za 2 um

Poskytovatel: GAČR

č. 17-20049S

Řešitel: Dr. Ing. Ivan Kašík

Členové: O. Podrazký, J. Mrázek, P. Honzátko, P. Peterka, J. Aubrecht

Od: 2017-01-01

Do: 2019-12-31


Vláknové lasery v současné době procházejí druhou vlnou svého znovuzrození; expanze jejich pracovních vlnových délek dále do infračervené oblasti se řadí mezi aktuální vědecké výzvy fotoniky. Navrhovaný projekt, který se zabývá novým typem optických vláken dopovaných prvky vzácných zemin, chce přispět k odpovědi na tuto výzvu. Základní myšlenkou projektu je připravit a charakterizovat speciální optická vlákna na bázi GeO2 dopovaná prvky vzácných zemin, vhodná pro vláknové lasery pracující ve spektrální oblasti dále za 2 μm. Koncepce řešení projektu je založena na přípravě GeO2 materiálů (preforem a optických vláken) metodou depozice z plynné fáze, která přípravu materiálů o extrémně vysoké čistotě umožňuje. Připravené vzorky budou sloužit jako základ pro spektroskopickou studii a modelování vláknových laserů pracujících ve střední infračervené oblasti. Hlavními výsledky projektu budou nové originální poznatky z oblasti vláknových laserů ve střední infračervené oblasti a nové znalosti přípravy speciálních optických vláken.

ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE příspívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.

Kontakt

+420 266 773 400
ufe@ufe.cz
Datová schránka: m54nucy
IČ: 67985882
DIČ: CZ67985882